09 juni 2022

PERSBERICHT: Verolme Trust en het Maritiem Museum enthousiasmeren samen kinderen voor techniek

Uitdagingen in de maritieme sector vragen om innovaties en lef

Verolme Trust en het Maritiem Museum enthousiasmeren samen kinderen voor techniek

Rotterdam, 9 juni 2022 - De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Museum in Rotterdam verlengen vandaag hun samenwerking om meer leerlingen van het basisonderwijs, VMBO en technasia in heel Nederland enthousiast te maken voor techniek. Met het doel hen te inspireren die vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor ‘de uitdagingen van morgen’. 

De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Museum investeren, in nauwe samenwerking met het onderwijs en innovatieve partners uit de maritieme industrie, al vijf jaar met succes in interactieve lesprogramma’s op het gebied van techniek, innovatie en scheepsbouw ten behoeve van het basisonderwijs, VMBO en technasia.

Succesvolle techniekeducatie

Bij de hernieuwing van het contract benadrukte de voorzitter van de Stichting Verolme Trust het succes dat de partijen tot dusver behaalden door hun samenwerking op het gebied van techniekeducatie. Voorzitter Gert van Veen: "Het Maritiem Museum ontplooit veel activiteiten op dit gebied, waaronder de boeiende Offshore Experience. Reden voor de Verolme Trust om de komende vijf jaar opnieuw van harte deze activiteiten te ondersteunen." Scheepsbouwer Cornelis Verolme (1900-1981), oprichter van de trust, zorgde ervoor dat zijn - veelal jonge - werknemers moderne technische opleidingen kregen. “Hij begreep als geen ander het grote belang van technisch research, ontwikkeling en opleidingen in ons land. Dit is nog steeds actueel en daar zetten wij ons graag samen met het Maritiem Museum voor in.”

Chris Opgenoort, directeur bedrijfsvoering van het Maritiem Museum: “We moeten voorbij onze eigen horizon durven kijken en onze kinderen 21e eeuwse vaardigheden aanleren die hen voorbereiden op de toekomst. De beroepen in de maritieme wereld vergen in hoge mate vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie en collaboratie. Het Maritiem Museum wil daar met techniekeducatie programma's aan bijdragen.”

Educatie in het museum

Het Maritiem Museum laat jaarlijks zo’n 10.000 leerlingen en studenten van 4 tot 24 jaar kennis maken met de Nederlandse maritieme geschiedenis tot de dag van vandaag. De educatieve techniekprogramma’s vinden van maandag t/m vrijdag plaats in het Maritiem Museum. Meer informatie op www.maritiemmuseum.nl/educatie.

 


Bijlagen en downloads

Maritiem_Museum_Rotterdam_techniekeducatie_Fotografie_Guus_Schoonewille.jpg
Download bestand
Maritiem_Museum_Rotterdam_techniekeducatie_Fotografie_Guus_Schoonewille (2).jpg
Download bestand
Maritiem_Museum_Rotterdam_techniekeducatie_foto_Marco_de_Swart.jpg
Download bestand
Maritiem Museum Verolme Trust 2022 fotografie Fred Ernst.jpg
Download bestand
Maritiem Museum Verolme Trust 2022 fotografie Fred Ernst (2).jpg
Download bestand