06 juli 2022

Persbericht: Maritiem Museum benoemt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Maritiem Museum benoemt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft de twee nieuwe leden benoemd voor de Raad van Toezicht van het Maritiem Museum: Boudewijn Siemons en Emei Tan. Dit gebeurde op voordracht van de Raad van Toezicht van het museum.

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum bestaat vanaf 1 juli 2022 uit Louis Kanters (voorzitter), Janelle Moerman, Madelon Bangma-Tjaden, Emei Tan, Michiel Spanjaart en Boudewijn Siemons. De raad ziet toe op het beleid van de directie en staat de directie terzijde met advies.

Twee nieuwe leden
Boudewijn Siemons (1964) is de opvolger van René de Vries, die sinds 2014 de portefeuille Haven en Scheepvaart voor zijn rekening nam. Als chief operating officer is Siemons lid van de algemene directie van het Havenbedrijf Rotterdam. Zijn internationale werkervaring, grote netwerk in de haven en huidige functie maken hem bijzonder geschikt voor deze zetel. Het Maritiem Museum is verheugd dat met Siemons’ benoeming de band tussen het museum en het havenbedrijf intact blijft na het terugtreden van De Vries, wiens tweede statutaire termijn op 15 juli afloopt.

Voor de de portefeuille Stadsontwikkeling, Educatie, Diversiteit & Inclusie is Emei Tan (1995) benoemd. Zij is de opvolger van Gyzlene Kramer-Zeroual, die sinds 2019 zitting had in de raad. Na een bachelor in Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft Emei Tan in 2019 een masterdiploma strategic management aan de Rotterdam School of Management behaald. Momenteel is zij werkzaam als Strategy Consultant bij ABN-AMRO Corporate Bank. Met deze benoeming doet de eerste “millennial” haar intrede in de Raad van Toezicht van het Maritiem Museum.

Terug- en vooruitblik
Met de heropening van de samenleving na de coronapandemie is ook voor het Maritiem Museum Rotterdam een periode van hernieuwde activiteit aangebroken. Het tentoonstellings- en activiteitenprogramma draait weer op volle toeren en de herinrichting van de buitenruimte, die in het komende jaar haar beslag krijgt, draagt bij aan de versterking van de positie van het museum als aantrekkelijke verblijfslocatie in het centrum van Rotterdam.

Daarnaast wordt gewerkt aan het formuleren van de ambities voor vernieuwing van de huisvesting van het Maritiem Museum. Dit is dan ook een uitgelezen moment om de ambities voor de komende jaren tegen het licht te houden. De Raad van Toezicht fungeert daarbij als klankbord voor de grote diversiteit aan stakeholders van het museum.


Bijlagen en downloads

Raad van Toezicht - foto Fred Ernst (1).jpg
Download bestand